Trò Chơi Land of the Dead Game

Chơi Game Land of the Dead Game

Thông tin Game : A topdown action zombie shooter game!
Hướng dẫn chơi : W, A, S, D - Move.Mouse - Shoot.Spacebar - Kick.Up / Down Arrow Keys - Power.

Copy code Game Land of the Dead Game vào Site hoặc Blog của bạn: