Chơi Game The Farm

Thông tin Game : Protect your farm for as long as you can.
Hướng dẫn chơi : Mouse - Aim / Shoot.1-4 - Weapon.

Copy code Game The Farm vào Site hoặc Blog của bạn: